Till middag valde jag slips och ensam anka

Mer från Erik Videgård